UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Audytor wewnętrzny


Piotr Garbacz


e-mail: garbacz.piotr@olsztyn.eu


Do zakresu działania Audytora wewnętrznego należy:

1) opracowywanie projektu rocznego planu audytu wewnętrznego przy uwzględnieniu charakteru działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
2) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Urzędu,
3) sporządzanie sprawozdań z wykonanych audytów zawierających zalecenia i propozycje zmian dotyczących elementów systemu kontroli zarządczej, usprawnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu, zwiększenia bezpieczeństwa gospodarki finansowej,
4) sporządzenie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych audytów,
5) ocena systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Audytor Wewnętrzny (AW)
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-11-12 14:34:05
Wytworzył: Piotr Garbacz
Data wytworzenia: 2008-11-12
Odpowiedzialny: Piotr Garbacz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-06-28 09:19:42