UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


Kierujący komórką: Andrzej Świtkowski

Tel.: 89 527-31-11 wew. 427

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 329

E-mail: informacjeniejawne@olsztyn.eu

Do zadań Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
2) realizowanie zadań z zakresu ochrony systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne,
3) nadzór oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz przestrzeganie zasad i wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych,
4) prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych,
5) nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Kancelarię Materiałów Niejawnych.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-11-12 13:52:56
Wytworzył: Andrzej Świtkowski
Data wytworzenia: 2008-11-12
Odpowiedzialny: Andrzej Świtkowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-07-03 08:04:06