UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Urząd Stanu Cywilnego


Kierujący komórką: Małgorzata Plewka

Tel.: 89 527-21-38, 89 527-31-11, wew. 363

Fax: 89 527-21-38

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: Urząd Stanu Cywilnego, nr 10

E-mail: usc@olsztyn.eu


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1) realizacja spraw związanych ze sporządzaniem aktów stanu cywilnego, odpisów tych aktów oraz wydawaniem zaświadczeń (akty urodzeń, zgonów i małżeństw),
2) prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem aktów stanu cywilnego,
3) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin,
4) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem testamentów, przyjmowaniem ostatniej woli spadkodawców (testament allograficzny), poświadczaniem pisemnego oświadczenia woli osób nie mogących pisać oraz umieszczaniem na dokumentach obejmujących czynności prawne datowanej wzmianki o walorze daty pewnej,
5) realizacja spraw dotyczących zmian imion i nazwisk.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-11-12 12:49:59
Wytworzył: Barbara Subaczewska
Data wytworzenia: 2008-11-12
Odpowiedzialny: Barbara Subaczewska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-04-28 15:39:56