• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Urząd Stanu Cywilnego


Kierujący komórką: Małgorzata Plewka

Tel.: 89 527-21-38, 89 527-31-11, wew. 363

Fax: 89 527-21-38

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: Urząd Stanu Cywilnego, nr 10

E-mail: usc@olsztyn.eu


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1) realizacja spraw związanych ze sporządzaniem aktów stanu cywilnego, odpisów tych aktów oraz wydawaniem zaświadczeń (akty urodzeń, zgonów i małżeństw),
2) prowadzenie spraw związanych z aktualizowaniem aktów stanu cywilnego,
3) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin,
4) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem testamentów, przyjmowaniem ostatniej woli spadkodawców (testament allograficzny), poświadczaniem pisemnego oświadczenia woli osób nie mogących pisać oraz umieszczaniem na dokumentach obejmujących czynności prawne datowanej wzmianki o walorze daty pewnej,
5) realizacja spraw dotyczących zmian imion i nazwisk.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Załatwianie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego - Karty Usług: