UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Biuro Obsługi Klienta


Kierująca komórką: Beata Albert-Zalewska

Tel.: 89 527-48-15 lub 89 527-31-11, wew. 383

Fax: 89 527-48-15

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 19 - sekretariat Biura Obsługi Klienta

E-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu


Sekretariat:
89 527-48-15 lub 89 527-31-11, wew. 383 - pokój 19

Punkt Informacyjny:
- obsługa interesantów: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482 - sala obsługi klienta

Referat Ewidencji Ludności:
- kierownik referatu: 89 527-31-11, wew. 386 - pokój 18A
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 412, 424 - pokój 33
- stanowiska ds. wymeldowania i zameldowania decyzją administracyjną: tel. wew. 455 - pokój 30

Informacja adresowa:
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 326 - pokój 31

Referat Dowodów Osobistych:
- kierownik referatu: tel./faks 89 527-54-83, 89 527-31-11, wew. 434 - pokój 25
- obsługa interesantów - składanie wniosków:
89 527-31-11, wew. 309 i 330 - pokój 23
-
obsługa interesantów - wydawanie dowodów: 89 527-31-11, wew. 329 - pokój 24

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej:
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 324, 472, 474 - sala obsługi klienta

Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 359 - sala obsługi klienta

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy:

- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 434 - pokój 24

Stanowisko ds. Karty Dużej Rodziny :
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 472, 482 - sala obsługi klientaDo podstawowych zadań Biura Obsługi Klienta należy:

 1. wydawanie dowodów osobistych,
 2. wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych,
 3. wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) oraz z dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów  osobistych,
 4. udostępnianie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 5. zawieszanie lub  cofanie zawieszenia certyfikatów  zamieszczonych w warstwie elektronicznej  dowodu osobistego,
 6. prowadzenie ewidencji ludności,
 7. wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z ewidencji ludności,
 8. prowadzenie rejestru wyborców,
 9. wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych i rejestru wyborców,
 10. prowadzenie spraw związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 11. wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w oparciu o dane zawarte w gminnej ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Olsztyna do dnia 31 grudnia 2011 roku,
 12. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 13. prowadzenie  Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego e-PUAP,
 14. prowadzenie Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta,
 15. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez gminę pomocy osobom zaproszonym do Olsztyna w celu osiedlenia się w ramach repatriacji,
 16. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzenie zwłok (prochów) osób zmarłych za granicą w celu ich pochowania,
 17. przyjmowanie, weryfikowanie wniosków i wydawanie Olsztyńskiej i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 18. weryfikowanie wniosków o nadanie /odebranie uprawnień do danych osoby prawnej w portalu EPO (Elektroniczne Płatności Olsztyna).


Regulamin komórki organizacyjnej:

 

Ewidencja działalności gospodarczej

Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Obsługi Klienta (BOK)
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-11-12 12:23:25
Wytworzył: Barbara Budziłek
Data wytworzenia: 2008-11-12
Odpowiedzialny: Barbara Budziłek
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-06-15 07:54:58