• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Obsługi Klienta


Kierująca komórką: Beata Albert-Zalewska

Tel.: 89 527-48-15 lub 89 527-31-11, wew. 383

Fax: 89 527-48-15

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 19 - sekretariat Biura Obsługi Klienta

E-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu


Sekretariat:
89 527-48-15 lub 89 527-31-11, wew. 383 - pokój 19

Punkt Informacyjny:
- obsługa interesantów: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482 - sala obsługi klienta

Referat Ewidencji Ludności:
- kierownik referatu: 89 527-31-11, wew. 386 - pokój 18A
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 412, 424 - pokój 33
- stanowiska ds. wymeldowania i zameldowania decyzją administracyjną: tel. wew. 455 - pokój 30

Informacja adresowa:
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 326 - pokój 31

Referat Dowodów Osobistych:
- kierownik referatu: tel./faks 89 527-54-83, 89 527-31-11, wew. 434 - pokój 25
- obsługa interesantów - składanie wniosków:
89 527-31-11, wew. 309 i 330 - pokój 23
-
obsługa interesantów - wydawanie dowodów: 89 527-31-11, wew. 329 - pokój 24

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej:
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 324, 472, 474 - sala obsługi klienta

Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 359 - sala obsługi klienta

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy:

- obsługa interesantów: 89 527-31-11, wew. 424 - pokój 24


Do podstawowych zadań Biura Obsługi Klienta należą:

1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności,
2) prowadzenie spraw w zakresie wydawania dowodów osobistych,
3) realizacja spraw związanych z działalnością gospodarczą,
4) prowadzenie spraw związanych wydawaniem zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie alkoholu,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie do kraju zwłok (prochów) osób zmarłych za granicą,
6) prowadzenie Punktów Informacyjnych Urzędu,
7) prowadzenie spraw związanych z repatriacją z Kazachstanu.


Regulamin komórki organizacyjnej:

 

Ewidencja działalności gospodarczej

Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych



Załatwianie spraw w Biurze Obsługi Klienta - Karty Usług: