UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Rady Miasta


Kierująca komórką: Marta Kilanowska-Lebiedzińska

Tel.: 89 527-55-06 lub 89 527-31-11, wew. 305

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 207-215 (II piętro)

E-mail: radamiasta@olsztyn.eu

Do zadań Biura Rady Miasta należy:
 
1) organizacyjno-techniczna obsługa Rady Miasta, radnych, komisji rady i klubów radnych,
2) dokumentowanie działalności Rady Miasta i jej organów,
3) przygotowywanie dokumentacji i koordynacja działań związanych z nadawaniem tytułu Honorowy Obywatel Olsztyna,
4) nadzór nad działalnością rad osiedli jako jednostek pomocniczych Miasta,
5) opracowywanie propozycji zmian do Statutu,
6) obsługa organizacyjno-techniczna miejskich komisji wyborczych,
7) inicjowanie niezbędnych działań związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Rady Miasta (BRM)
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-11-10 11:42:00
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2008-11-10
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-09-10 12:30:50