UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Wydział Organizacji i Kadr


Kierująca komórką: Hanna Mikulska-Bojarska

Tel.: 89 527-44-15 lub 89 527-31-11, wew. 346

Fax:

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 126

E-mail: organizacja@olsztyn.eu


Do zadań Wydziału Organizacji i Kadr należy:
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
2) obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta,
3) rejestrowanie i prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta Olsztyna,
4) prowadzenie spraw związanych z członkostwem w Związku Miast Polskich i Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
5) koordynowanie spraw związanych z kierowanymi do Prezydenta interpelacjami parlamentarzystów,
6) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświatowych),
8) prowadzenie ewidencji krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
9) ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu,
10) realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników Urzędu,
11) koordynowanie organizowanych w Urzędzie praktyk, staży uczniowskich i studenckich,
12) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
13) organizacja i przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, Rady, Sejmiku Województwa, Parlamentu Europejskiego, wyborów Prezydenta Olsztyna oraz referendów,
14) nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
15) realizacja zadań dotyczących funkcjonowania w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001,
16) prowadzenie archiwum Urzędu,
17) zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
18) przygotowanie, nadzorowanie i aktualizowanie dokumentów wymagań bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla przetwarzania danych osobowych w dokumentacji papierowej i systemach teleinformatycznych,
19) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych i zasad określonych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Polityce Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego oraz dokumentach związanych z ochroną danych osobowych,
20) nadzór nad dokumentacją ochrony danych osobowych oraz jej aktualizacja.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Organizacji i Kadr (OK)
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-11-07 14:07:41
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2008-11-07
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2021-03-09 12:28:54