• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Wydział Organizacji i Kadr


Kierująca komórką: Hanna Mikulska-Bojarska

Tel.: (89) 527-31-11, wew. 346

Fax: (89) 527-44-15

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 125

E-mail: organizacja@olsztyn.eu

Do zadań Wydziału Organizacji i Kadr należy:
 
1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
2) obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta,
3) prowadzenie spraw związanych z członkostwem w Związku Miast Polskich i Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich,
4) prowadzenie spraw związanych z kierowanymi do Prezydenta interpelacjami, postulatami i sugestiami parlamentarzystów,
5) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Olsztyn,
6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem jednostek oświatowych),
7) prowadzenie ewidencji podróży służbowych pracowników Urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu,
8) ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta.
9) realizacja spraw związanych ze szkoleniami i kształceniem pracowników Urzędu Miasta Olsztyn,
10) koordynowanie organizowanych w Urzędzie praktyk, staży uczniowskich i studenckich,
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
12) organizacja i przeprowadzanie wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, Rady Miasta Olsztyn, Sejmiku Województwa, Parlamentu Europejskiego, wyborów Prezydenta Miasta oraz referendów,
13) nadzór nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
14) realizacja zadań dotyczących funkcjonowania w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością PN ISO 9001:2008,
15) prowadzenie archiwum Urzędu,
16) zapewnienie obsługi sekretarsko – biurowej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wydział Organizacji i Kadr
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-11-07 14:07:41
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2008-11-07
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-19 08:20:25