• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Redakcja BIP


Adres redakcji: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Zasady prowadzenia BIP Urzędu Miasta Olsztyna określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna:
Skład zespołu redakcyjnego BIP

Administratorzy systemu:
  1. Karol Tabaka, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 75 25 867, e-mail: tabaka.karol@olsztyn.eu
  2. Michał Salamucha, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, 89 75 25 861, e-mail: salamucha.michal@olsztyn.eu

Koordynator merytoryczny (e-mail: bip@olsztyn.eu):

  1. Olga Walnicka-Kucio, Wydział Organizacji i Kadr, 89-527-31-11, wew. 486


Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych:


Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):

  1. Barbara Jeziorska, 89 527-31-11, wew. 386
  2. Arkadiusz Kawka, 89 527-31-11, wew. 434
  3. Agnieszka Radzka, 89 527-31-11, wew. 424
  4. Magdalena Kaleta, 89 527-31-11, wew. 329
  5. Joanna Łukasiak, 89 527-31-11, wew. 455
  6. Tomasz Kosewski, 89 527-31-11, wew. 474

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (e-mail: pikula.lukasz@olsztyn.eu):

  1. Łukasz Pikuła, 89 527-31-11, wew. 257

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (e-mail: switkowski.andrzej@olsztyn.eu)

  1. Andrzej Świtkowski, 89 527-31-11, wew. 427
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ngo@olsztyn.eu)
  1. Bartosz Kamiński, 89 535-32-10, wew. 27
  2. Marta Jarosławska, 89 535-32-10, wew. 79

Biuro ds. Obsługi Prawnej (e-mail: radcowie@olsztyn.eu): 

  1. Marzena Rudnicka-Dudziak, 89 527-31-11, wew. 343

Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego (e-mail: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu):

  1. Tomasz Hajny, 89 527-31-11, wew. 419
  2. Patryk Pulikowski, 89 527-35-39, wew. 419
  3. Maja Antosik, 89  527-31-11, wew. 514

Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):

  1. Barbara Olszewska, 89 527-31-11, wew. 221
  2. Anna Krzykowska, 89 527-31-11, wew. 220
  3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
  4. Anna Czyczyn, 89-527-31-11, wew. 219
  5. Jacek Miłosz, 89 527-31-11, wew. 219
  6. Monika Kozłowska, 89 527-31-11, wew. 220
  7. Natalia Skonieczna, 89 527-31-11, wew. 220

Audytor Wewnętrzny (e-mail: audytwewnetrzny@olsztyn.eu)

  1. Piotr Garbacz, 89 527-31-11, wew. 384

Biuro Promocji i Turystyki (e-mail: promocja@olsztyn.eu):

  1. Joanna Jedlińska, 89 527-31-11, wew. 396
  2. Katarzyna Winter, 89 527-31-11, wew. 542
  3. Ewa Szemplińska, 89-527-31-11, wew. 394
  4. Anna Pakulska, 89-527-31-11, wew. 394

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):

  1. Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442
  2. Lidia Dawid, 89 527-31-11, wew. 443
  3. Ilona Hołoszkiewicz, 89 527-31-11, wew. 224
  4. Joanna Bartkowska, 89 527-31-11, wew. 442

Biuro Sportu i Rekreacji (e-mail: sport@olsztyn.eu):

  1. Daniel Rudszewski, 89 535-32-10, wew. 12
  2. Joanna Bojarska, 89 535-32-10, wew. 67
  3. Magdalena Stankiewicz, 89 535-32-10, wew.12

Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu:

  1. Jakub Kwiatkowski, 89 527-31-11, 255
  2. Grzegorz Matyka, 89 527-31-11, wew. 255

Jednostka Realizująca Projekt V (e-mail: jrp5@olsztyn.eu):

  1. Sylwia Gałecka, 89 527-31-11, wew. 451
  2. Marta Langowska, 89 527-31-11, wew. 339
  3. Michalina Dziewiątkowska, 89 527-31-11, wew. 451

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (e-mail: kotwa.krystyna@olsztyn.eu):

  1. Krystyna Kotwa, 89 527-31-11, wew. 463

Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):

  1. Magdalena Bauer-Rojna, 89 527-31-11, wew. 363
  2. Magda Heliak, 83 527-31-11, wew. 363
  3. Marzena Kapłon, 89 527-31-11, wew. 452 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu):

  1. Justyna Piziur, 89 527-31-11, wew. 307
  2. Ewa Piszewska, 89 527-31-11, wew. 392

Wydział Budżetu (e-mail: budzet@olsztyn.eu):

  1. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 209
  2. Justyna Kocińska, 89 527-31-11, wew. 382
  3. Aneta Arcipowska, 527-31-11, wew. 494
  4. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 312
  5. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 321
  6. Elżbieta Stachelek, tel. 89 527-31-11, wew. 502
  7. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 342
  8. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
  9. Joanna Martul, 89 527-31-11, wew. 321
  10. Elżbieta Kuber, 89 527-31-11, wew. 321
  11. Sylwia Myszka-Kaluta, 89 527-31-11, wew. 502
  12. Patrycja Lenkowska, 89-527-31-11 wew. 511
  13. Katarzyna Piełudź, 89-527-31-11, wew. 415
  14. Ewelina Mochnal, 89 527-31-11 wew. 492
  15. Paweł Bukowski, 89 527-31-11 wew. 415
  16. Barbara Alicja Bryska, 527-31-11 wew. 382
  17. Agnieszka Niecikowska, 527-31-11 wew. 321

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):

  1. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46
  2. Krzysztof Bartnikowski, tel. 89 535-32-10, wew. 21
  3. Paulina Borucka, 89 535-32-10, wew. 55

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):

  1. Zbigniew Chrostowski, 89 535 32 10 w. 60
  2. Monika Sypko, 89 527-31-11, wew. 560

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):

  1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
  2. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436
  3. Magdalena Duchnowska, 89 527-31-11, wew. 459
  4. Karolina Eppa, 89 523-23-40

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):

  1. Izabela Karwowska, 89 527 31 11 wew. 481
  2. Marcin Gędzior, 89 506 09 58
  3. Grażyna Gajewska, 89 527-31-11, wew. 387
  4. Piotr Juraniec, 89 527-31-11, wew. 360
  5. Sylwia Kotowska, 89 527-31-11, wew. 258
  6. Anna Suter-Ostrowska, 527-31-11, wew. 497
  7. Anna Pisarska, 89 527-31-11, wew. 399
  8. Krzysztof Soszyński, 527-31-11, wew. 260
  9. Bogusław Silski, 89 527-31-11, wew. 554
  10. Tomasz Kempski, 89 527-31-11, wew. 253
  11. Piotr Krawczyński, 89 527-31-11, wew. 437
  12. Agata Sadowska, 89 527-31-11, wew. 313
  13. Sebastian Motus, 89 527-31-11, wew. 253
  14. Anna Gawryszewska, 89 506 09 57
  15. Lech Kotlewski, 89 527-31-11, wew. 554
  16. Agnieszka Falkowska, 89 527-31-11, wew. 554
  17. Olesia Jurczak, 89 527-31-11, wew. 554

Wydział Komunikacji (e-mail: komunikacja@olsztyn.eu):

  1. Jakub Siudziński, 89 535-99-04, wew. 22
  2. Jacek Tomala, 89 535-99-04, wew. 33

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: kultura@olsztyn.pl):

  1. Urszula Ulatowska, 89 527-31-11, wew. 545
  2. Izabela Sowa-Dudulewicz, 89 527-31-11, wew. 547
  3. Anna Wolęcka, 89 527-31-11, wew. 341
  4. Leszek Wawrykiewicz, 89 527-31-11, wew. 545
  5. Tadeusz Prusiński, 89 527-31-11, wew. 512
  6. Anna Bobko, 89 527-31-11, wew. 545

Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu):

  1. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, 89 527-31-11, wew. 353
  2. Ewa Tracewicz-Gieroim, 89 527-31-11, wew. 389
  3. Elżbieta Żmijewska, 89 527-31-11, wew. 308
  4. Paweł Dorosz, 89 527-31-11, wew. 308
  5. Agata Wyszyńska, 89 527-31-11, wew. 524
  6. Małgorzata Świdzińska, 89 527-31-11, wew. 516
  7. Olga Walnicka-Kucio, 89 527-31-11, wew. 486
  8. Katarzyna Kisiel, 89 527-31-11, wew. 346
  9. Ewelina Majek, 89 527-31-11, 487

Wydział Podatków i Opłat (e-mail: podatki@olsztyn.eu):

  1. Katarzyna Łozowska, 527-31-11, wew. 216, 555
  2. Lidia Smyk, 89 527-31-11, wew. 519
  3. Dominik Drabik, 89 527-31-11, wew. 213
  4. Sylwia Domurad, 89 527-31-11, wew. 249

Wydział Strategii i Funduszy Europejskich (e-mail: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu):

  1. Izabela Meissner, 89 527 31 11, wew. 393
  2. Monika Stankiewicz, 89 527-31-11, wew. 249
  3. Ewa Szóstak, 89 527-31-11, wew. 432

Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):

  1. Katarzyna Tawkin, 89 527-31-11, wew. 202
  2. Anna Łukaszewicz, 89 527-31-11, wew. 391
  3. Joanna Choromańska, 89 527-31-11, wew. 201, 551
  4. Mirosława Chodkowska, 89-527-31-11, wew. 225
  5. Nadia Freitag-Dragun, 89 527-31-11, wew. 204
  6. Beata Tumelis, 89 527-31-11, wew. 557

Wydział Urbanistyki i Architektury (e-mail: ua@olsztyn.eu):

  1. Anna Nowak, 89 527-31-11, wew. 331
  2. Joanna Prusik, 89 527-31-11, wew. 417
  3. Anna Pawelec, 89 527-31-11, wew. 331
  4. Joanna Kalita, 89 527-31-11, wew. 488
  5. Marta Kosiewska, 89 527-31-11, wew. 488
  6. Barbara Mordasewicz, 89 527-31-11, wew. 488
  7. Edyta Jankowska, 89 527-31-11, wew. 362
  8. Urszula Rzymowska-Konopa, 89 527-31-11, wew. 344
  9. Krzysztof Majchrzak, 89 527-31-11, wew. 350
  10. Małgorzata Warnel, 89 527-31-11, wew. 337

Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):

  1. Iwona Nowacka, 89 527-31-11, wew. 460
  2. Barbara Tulibacka, 89 527-31-11, wew. 325
  3. Marcin Kozłowski, 89 527-31-11, wew.403
  4. Jolanta Chlubicka, 89 527-31-11, wew. 461
  5. Andrzej Rodziewicz, 89 527-31-11 wew. 354
  6. Dorota Wardowska-Szubzda, 89 527-31-11 wew. 325
  7. Łukasz Ejświł-Urbanowicz, 89 527-31-11 wew. 272
  8. Joanna Ćwiek, 89 527-31-11 wew. 271

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (e-mail: kryzys@olsztyn.eu):

  1. Joanna Miller, 89-527-31-11, wew. 414
  2. Izabella Rejchenbach, 89 527-31-11, wew. 379
  3. Jarosław Skórski, 89 522-24-26

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (e-mail: zdrowie@olsztyn.eu):

  1. Sylwia Rembiszewska-Piątek, 89 535-32-10, wew. 26
  2. Katarzyna Rauba, 89 506-09-38

Zespół ds. Pomocy Publicznej (e-mail: pomoc.publiczna@olsztyn.eu):

  1. Joanna Banowska, 89 527-31-11, wew. 493

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-30
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2021-01-11 08:51:51