• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Redakcja BIP


Adres redakcji: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Zasady prowadzenia BIP Urzędu Miasta Olsztyna określa Zarządzenie Prezydenta Olsztyna:
Skład zespołu redakcyjnego BIP

Administratorzy systemu:
 1. Karol Tabaka, Wydział Informatyki, 89 527-31-11. wew. 709, e-mail: tabaka.karol@olsztyn.eu

Koordynatorzy merytoryczni (e-mail: bip@olsztyn.eu):

 1. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, Wydział Organizacji i Kadr, 89 527-31-11, wew. 353
 2. Olga Walnicka-Kucio, Wydział Organizacji i Kadr, 89-527-31-11, wew. 486


Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych:


Biuro Prezydenta Miasta (e-mail: zmijewski.boguslaw@olsztyn.eu):

 1. Karolina Kamińska, 89 527-31-11, wew. 514

Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):

 1. Barbara Jeziorska, 89 527-31-11, wew. 386
 2. Ewa Kurt, 89 527-31-11, wew. 434
 3. Arkadiusz Kawka, 89 527-31-11, wew. 390
 4. Agnieszka Radzka, 89 527-31-11, wew. 359
 5. Magdalena Kaleta, 89 527-31-11, wew. 329
 6. Joanna Łukasiak, 89 527-31-11, wew. 455
 7. Karolina Żuk, 89 527-31-11, wew. 424
 8. Tomasz Kosewski, 89 527-31-11, wew. 256

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej (e-mail: pikula.lukasz@olsztyn.eu):

 1. Łukasz Pikuła, 89 527-31-11, wew. 257

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (e-mail: switkowski.andrzej@olsztyn.eu)

 1. Andrzej Świtkowski, 89 527-31-11, wew. 427

Biuro ds. Obsługi Prawnej (e-mail: radcowie@olsztyn.eu): 

 1. Marzena Rudnicka-Dudziak, 89 527-31-11, wew. 343

Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego (e-mail: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu):

 1. Tomasz Hajny, 89 527-31-11, wew. 419
 2. Marcin Kierul, 89 527-31-11, wew. 419
 3. Bartosz Kamiński, 89 527-31-11, wew. 514

Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):

 1. Barbara Olszewska, 89 527-31-11, wew. 221
 2. Anna Krzykowska, 89 527-31-11, wew. 220
 3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
 4. Anna Czyczyn, 89-527-31-11, wew. 219

Audytor Wewnętrzny (e-mail: audytwewnetrzny@olsztyn.eu)

 1. Piotr Garbacz, 89 527-31-11, wew. 384

Biuro Promocji i Turystyki (e-mail: promocja@olsztyn.eu):

 1. Anna Wolak, 89 527-31-11, wew. 394
 2. Katarzyna Winter, 89 527-31-11, wew. 394

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):

 1. Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442
 2. Lidia Dawid, 89 527-31-11, wew. 443

Biuro Sportu i Rekreacji (e-mail: sport@olsztyn.eu):

 1. Daniel Rudszewski, 89 535-32-10, wew. 12
 2. Joanna Kurowska, 89 535-32-10, wew. 67

Jednostka Realizująca Projekt I (e-mail: jrp1@olsztyn.eu):

 1. Marcin Gędzior, 89 535-32-10, wew. 56

Jednostka Realizująca Projekt V (e-mail: jrp5@olsztyn.eu):

 1. Anna Luśnia, 89 527-31-11, wew. 451
 2. Sylwia Gałecka, 89 527-31-11, wew. 451

Jednostka Realizująca Projekt VI (e-mail: jrp6@olsztyn.eu):

 1. Agnieszka Falkowska, 89 535-32-10, wew. 63
 2. Marta Langowska, 89 535-32-10, wew. 63

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka (e-mail: kotwa.krystyna@olsztyn.eu):

 1. Krystyna Kotwa, 89 527-31-11, wew. 463

Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):

 1. Magdalena Bauer-Rojna, 89 527-31-11, wew. 363
 2. Magda Heliak, 83 527-31-11, wew. 363
 3. Marzena Kapłon, 89 527-31-11, wew. 452 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu):

 1. Marta Frej-Bartniczuk, 89 527-31-11, wew. 508
 2. Justyna Piziur, 89 527-31-11, wew. 392
 3. Sebastian Motus, 89 527-31-11, wew. 392
 4. Elżbieta Kierul, 89 527-31-11, wew. 505, 392
 5. Ewa Piszewska-Pepel, 89 527-31-11, wew. 508
 6. Sylwia Świerzewska, 89 527-31-11, wew. 307
 7. Anna Gorząch, 89 527-31-11, wew. 508

Wydział Budżetu (e-mail: budżet@olsztyn.eu):

 1. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 209
 2. Justyna Kocińska, 89 527-31-11, wew. 382
 3. Danuta Gemzała, 89 527-31-11, wew. 470
 4. Aneta Arcipowska, 527-31-11, wew. 494
 5. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 312
 6. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 502
 7. Elżbieta Stachelek, tel. 89 527-31-11, wew. 502
 8. Magdalena Stankiewicz, 89-527-31-11, wew. 415
 9. Magdalena Szczech-Grabowska, 89-527-31-11, wew. 209
 10. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 342
 11. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
 12. Joanna Martul, 89 527-31-11, wew. 321
 13. Małgorzata Głębocka, 89-527-31-11 wew. 492
 14. Elżbieta Kuber, 89 527-31-11, wew. 321
 15. Dominika Klimkowska, 89-527-31-11 wew.382
 16. Sylwia Myszka, 89 527-31-11, wew. 502
 17. Michalina Dziewiątkowska, 89 527-31-11, wew. 209
 18. Marta Zapadka, 89 527-31-11, wew. 312
 19. Patrycja Lenkowska, 89-527-31-11 wew. 511
 20. Katarzyna Piełudź, 89-527-31-11, wew. 415
 21. Małgorzata Głębocka, 89-527-31-11 wew. 492

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):

 1. Kinga Wiśniewska, 89 535-32-10 w. 76
 2. Beata Baukrowicz, tel. 89 535-32-10, wew. 62
 3. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46
 4. Krzysztof Bartnikowski, tel. 89 535-32-10, wew. 21
 5. Jadwiga Wasilewska, 89 535-32-10, wew. 61
 6. Paulina Borucka, 89 535-32-10, wew. 55
 7. Anna Majewska, 89 535 32 10 wew. 35
 8. Małgorzata Czarniawska, 89 535 32 10 wew. 75
 9. Wiesława Przesmycka, 89 535-32-10 wew. 36
 10. Paulina Borucka, 89 535-32-10, wew. 55

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):

 1. Zbigniew Chrostowski, 89 535 32 10 w. 60
 2. Anna Machaj, 89 527-31-11, wew. 319
 3. Monika Sypko, 89 527-31-11, wew. 560
 4. Marlena Kacperska, 89 535-99-04, wew. 20

Biuro ds. Podatku VAT (e-mail: biurovat@olsztyn.eu):

 1. Krzysztof Żelechowski, 89 527-31-11, wew. 446
 2. Łukasz Knop, 89 527-31-11, wew. 549

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):

 1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
 2. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436
 3. Małgorzata Furgała, 89 527-31-11, wew. 247
 4. Anna Wielgosz, 89 527-31-11, wew. 507
 5. Magdalena Duchnowska, 89 527-31-11, wew. 459

Wydział Informatyki (e-mail: informatycy@olsztyn.eu):

 1. Karol Tabaka, 89 527 31 11 wew. 709
 2. Marcin Surma, 89 527-31-11, wew. 722

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):

 1. Anna Staśkiewicz, 89 527-31-11, wew. 438
 2. Izabela Karwowska, 89 527 31 11 wew. 481
 3. Monika Stolarczyk, . 89 527-31-11, wew. 499
 4. Ewa Błaszkiewicz, 89 527-31-11, wew. 258
 5. Grażyna Gajewska, 89 527-31-11, wew. 387
 6. Piotr Juraniec, 89 527-31-11, wew. 360
 7. Jarosław Dąbrowski, 89 527-31-11, wew. 429
 8. Sylwia Kotowska, 89 527-31-11, wew. 258
 9. Małgorzata Walasiewicz, 89 527-31-11, wew. 260
 10. Anna Suter-Ostrowska, 527-31-11, wew. 497
 11. Anna Pisarska, 89 527-31-11, wew. 399
 12. Marcin Dzieliński, 89 527-31-11, wew. 429
 13. Krzysztof Soszyński, 527-31-11, wew. 260
 14. Piotr Lipiński, 89 527-31-11, wew. 361
 15. Bogusław Silski, 89 527-31-11, wew. 554
 16. Monika Sieniuta, 89 527-31-11, wew. 313
 17. Tomasz Kempski, 89 527-31-11, wew. 253
 18. Piotr Krawczyński, 89 527-31-11, wew. 437
 19. Barbara Kubit, 89 527-31-11, wew. 552Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-30
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-21 10:24:11