• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Redakcja BIP


Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Organizacji i Kadr
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Redaktor BIP Urzędu Miasta:
Mirosław Sokolnicki
tel. 89 527-31-11, wew. 486
e-mail:
bip@olsztyn.eu

Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):
1. Zbigniew Korzeniewski, 89 527-31-11, wew. 219
2.
Anna Krzykowska, 89 527-31-11, wew. 220
3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
4
Barbara Olszewska, 89 527-31-11, wew. 220
5. Wiesława Przesmycka, 89 527-31-11, wew. 221
6. Jerzy Tomaszewicz, 89 527-31-11, wew. 221

Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):
1. Arkadiusz Kawka, 89 527-31-11, wew. 390
2. Ewa Kurt, 89 527-31-11, wew. 434
3. Barbara Jeziorska, 89 527-31-11, wew. 386

Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):
1. Lidia Dawid,
89 527-31-11, wew. 443
2. Jakub Siudziński, 89 527-31-11, wew. 421

3.
Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442

Jednostka Realizująca Projekt I (e-mail: jrp1@olsztyn.eu):
1. Marcin Gędzior, tel. 89 535-32-10, wew. 56

Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):
1. Magdalena Bauer-Rojna, tel. 89 527-31-11, wew. 363

Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu)
1. Justyna Piziur,
89 527-31-11, wew. 307

Wydział Budżetu (e-mail: budzet@olsztyn.eu):
1. Aneta Arcipowska, 89 527-31-11, wew. 494
2. Paulina Borucka, 89 527-31-11, wew. 511
3. Małgorzata Głębocka, 89 527-31-11, wew. 415
4. Danuta Gemzała, 89 527-31-11, wew. 470
5. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
6. Katarzyna Jurczyk, 89 527-31-11, wew. 415
7. Elżbieta Kuber, 89 527-31-11, wew. 321
8. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 209
9. Joanna Martul, 89 527-31-11, wew. 321
10. Ewa Melzacka, 89 527-31-11, wew. 415
11. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 321
12. Elżbieta Stachelek, 89 527-31-11, wew. 312
13. Magdalena Stankiewicz, 89 527-31-11, wew. 382
14. Anna Staśkiewicz, 89 527-31-11, wew. 321
15. Magdalena Szczech-Grabowska, 89 527-31-11, wew. 209
16. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 312
17. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 511

Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):
1. Krzysztof Bartnikowski, 89 535-32-10, wew. 21
2. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46

Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):
1. Zbigniew Chrostowski, 89 527-31-11, wew. 413

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):
1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
2. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436

Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):
1. Ewa Błaszkiewicz, 89 527-31-11, wew. 399
2. Jarosław Dąbrowski 89 527-31-11, wew. 429
3. Tomasz Drewnik, 89 527-31-11, wew. 361
4. Grażyna Gajewska, 89 527-31-11, wew. 387
5. Izabela Karwowska, 89 527-31-11, wew. 361
6. Marta Langowska-Szlaga, 89 527-31-11, wew. 258
7. Ewa Łaszuk, 89 527-31-11, wew. 253
8. Grażyna Pieńczuk, 89 527-31-11, wew. 438
9. Monika Stolarczyk, 89 527-31-11, wew. 499

Wydział Komunikacji (e-mail: komunikacja@olsztyn.eu):
1. Katarzyna Kostrzewa-Stabryła, 89 535-99-04, wew. 33

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: kultura@olsztyn.eu):
1. Izabela Sowa-Dudulewicz, 89 527-31-11, wew. 547
2. Urszula Ulatowska, 89 527-31-11, wew. 222

Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu)::
1. Paweł Dorosz, 89 527-31-11, wew. 509
2. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, 89 527-31-11, wew. 353
3. Krystyna Kulus-Bober, 89 527-31-11, wew. 515
4. Halina Przybyłowska, 89 527-31-11, wew. 308
5. Beata Sierańska-Fengler, 89 527-31-11, wew. 524
6. Mirosław Sokolnicki, 89 527-31-11, wew. 486
7. Małgorzata Świdzińska, 89 527-31-11, wew. 516
8. Ewa Tracewicz-Gieroim, 89 527-31-11, wew. 389
9. Sabina Urbanowicz, 89 527-31-11, wew. 353
10. Jadwiga Wasilewska, 89 527-31-11, wew. 349

11. Agata Wyszyńska, 89 527-31-11, wew. 524
12. Elżbieta Żmijewska, 89 527-31-11, wew. 308

Wydział Podatków i Opłat
(e-mail: podatki@olsztyn.eu):
1. Marta Frej-Bartniczuk, 89 527-31-11, wew. 216

Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych (e-mail: ngo@olsztyn.eu):
1. Magdalena Jasińska,
89 535-32-10, wew. 79
2. Marta Jarosławska, 89 535-32-10, wew. 27
3. Monika Michniewicz, 89 522-28-21
4. Sylwia Rembiszewska-Piątek, 89 535-32-10, wew. 26
5. Elżbieta Stachurska, 89 535-32-10, wew. 70
6. Anna Woźniak-Szczepkowska,
89 522-28-21

Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa (e-mail: rm@olsztyn.eu):
1. Anna Nowak, 89 527-31-11, wew. 331
2. Anna Pawelec, 89 527-31-11, wew. 331
3. Joanna Prusik, 89 527-31-11, wew. 417
4.
Małgorzata Warnel, 89 527-31-11, wew. 337
5. Krzysztof Żmuda, 89 527-31-11, wew. 362

Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):
1. Mirosława Chodkowska, 89 527-31-11, wew. 225
2. Joanna Choromańska, 89 527-31-11, wew. 201
3. Joanna Christianus, 89 527-31-11, wew. 206

4. Nadia Freitag, 89 527-31-11, wew. 201

5. Katarzyna Tawkin, 89 527-31-11, wew. 202

Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):
1. Jolanta Chlubicka, 89 527-31-11, wew. 461
2. Marcin Kozłowski, 89 527-31-11, wew. 403
3. Iwona Nowacka, 89 527-31-11, wew. 460
4. Andrzej Rodziewicz, 89 527-31-11, wew. 356
5. Barbara Tulibacka, 89 527-31-11, wew. 325
6. Dorota Wardowska-Szubzda, 89 527-31-11, wew. 325

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
(e-mail: kryzys@olsztyn.eu):
1. Paweł Drankowicz, 89 522-24-20

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-30
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2019-05-15 10:03:11