• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
  Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Organizacji i Kadr
  Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
  Redaktor BIP Urzędu Miasta:
  Mirosław Sokolnicki
  tel. 89 527-31-11, wew. 486
  e-mail:
  bip@olsztyn.eu

  Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

  Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (e-mail: ngo@olsztyn.eu):
  1. Magdalena Jasińska,
  89 535-32-10, wew. 79
  2. Marta Jarosławska, 89 535-32-10, wew. 27
  3. Monika Michniewicz, 89 522-28-21

  4. Anna Woźniak-Szczepkowska,
  89 522-28-21

  Biuro Kontroli (e-mail: kontrola@olsztyn.eu):
  1. Zbigniew Korzeniewski, 89 527-31-11, wew. 219
  2.
  Anna Krzykowska, tel. 89 527-31-11, wew. 220
  3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
  4
  Barbara Olszewska, tel 89 527-31-11, wew. 220
  5. Wiesława Przesmycka, tel. 89 527-31-11, wew. 221
  6. Jerzy Tomaszewicz, tel. 89 527-31-11, wew. 221
  7. Anna Wielgosz, tel. 89 527-31-11, wew. 220

  Biuro Obsługi Klienta (e-mail: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu):
  1. Arkadiusz Kawka, 89 527-31-11, wew. 390
  2. Barbara Jeziorska, 89 527-31-11, wew. 386

  Biuro Rady Miasta (e-mail: radamiasta@olsztyn.eu):
  1. Lidia Dawid,
  89 527-31-11, wew. 443
  2.
  Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442

  Jednostka Realizująca Projekt I (e-mail: jrp1@olsztyn.eu):
  1. Marcin Gędzior, tel. 89 535-32-10, wew. 56

  Urząd Stanu Cywilnego (e-mail: usc@olsztyn.eu):
  1. Magdalena Bauer-Rojna, tel. 89 527-31-11, wew. 363

  Wydział Administracyjno-Gospodarczy (e-mail: administracja@olsztyn.eu)
  1. Justyna Piziur,
  89 527-31-11, wew. 307

  Wydział Budżetu (e-mail: budzet@olsztyn.eu):
  1. Aneta Arcipowska, 89 527-31-11, wew. 494
  2. Paulina Borucka, 89 527-31-11, wew. 511
  3. Małgorzata Głębocka, 89 527-31-11, wew. 415
  4. Danuta Gemzała, tel. 89 527-31-11, wew. 470
  5. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
  6. Elżbieta Kuber, 89 527-31-11, wew. 321
  7. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 209
  8. Joanna Martul, 89 527-31-11, wew. 321
  9. Ewa Melzacka, 89 527-31-11, wew. 415
  10. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 321
  11. Elżbieta Stachelek, 89 527-31-11, wew. 312
  12. Magdalena Stankiewicz, 89 527-31-11, wew. 382
  13. Anna Staśkiewicz, 89 527-31-11, wew. 321
  14. Elżbieta Syrkowska, 89 527-31-11, wew. 382
  15. Magdalena Szczech-Grabowska, 89 527-31-11, wew. 209
  16. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 312
  17. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 511

  Wydział Edukacji (e-mail: edukacja@olsztyn.eu):
  1. Krzysztof Bartnikowski, 89 535-32-10, wew. 21
  2. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46

  Wydział Finansów (e-mail: finanse@olsztyn.eu):
  1. Zbigniew Chrostowski, 89 527-31-11, wew. 413

  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (e-mail: geodezja@olsztyn.eu):
  1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
  2. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436

  Wydział Inwestycji Miejskich (e-mail: inwestycje@olsztyn.eu):
  1. Ewa Błaszkiewicz, 89 527-31-11, wew. 399
  2. Tomasz Drewnik, 89 527-31-11, wew. 361
  3. Grażyna Gajewska, 89 527-31-11, wew. 387
  4. Izabela Karwowska, 89 527-31-11, wew. 361
  5. Marta Langowska-Szlaga, 89 527-31-11, wew. 258
  6. Ewa Łaszuk, 89 527-31-11, wew. 253
  7. Grażyna Pieńczuk, 89 527-31-11, wew. 438
  8. Monika Stolarczyk, 89 527-31-11, wew. 499

  Wydział Komunikacji (e-mail: komunikacja@olsztyn.eu):
  1. Katarzyna Kostrzewa-Stabryła, 89 535-99-04, wew. 33

  Wydział Kultury i Ochrony Zabytków (e-mail: kultura@olsztyn.eu):
  1. Izabela Sowa-Dudulewicz, 89 527-31-11, wew. 547
  2. Urszula Ulatowska, 89 527-31-11, wew. 222

  Wydział Organizacji i Kadr (e-mail: organizacja@olsztyn.eu)::
  1. Paweł Dorosz, 89 527-31-11, wew. 509
  2. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, 89 527-31-11, wew. 353
  3. Krystyna Kulus-Bober, 89 527-31-11, wew. 515
  4. Halina Przybyłowska, 89 527-31-11, wew. 308
  5. Beata Sierańska-Fengler, 89 527-31-11, wew. 524
  6. Mirosław Sokolnicki, 89 527-31-11, wew. 486
  7. Małgorzata Świdzińska, 89 527-31-11, wew. 516
  8. Ewa Tracewicz-Gieroim, 89 527-31-11, wew. 389
  9. Sabina Urbanowicz, 89 527-31-11, wew. 353
  10. Jadwiga Wasilewska, 89 527-31-11, wew. 349

  11. Agata Wyszyńska, 89 527-31-11, wew. 524
  12. Elżbieta Żmijewska, 89 527-31-11, wew. 308

  Wydział Podatków i Opłat
  (e-mail: podatki@olsztyn.eu):
  1. Marta Frej, 89 527-31-11, wew. 216

  Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa (e-mail: rm@olsztyn.eu):
  1. Anna Nowak, tel. 89 527-31-11, wew. 331
  2. Anna Pawelec, 89 527-31-11, wew. 331
  3. Joanna Prusik, tel. 89 527-31-11, wew. 417
  4.
  Małgorzata Warnel, tel. 89 527-31-11, wew. 337
  5. Krzysztof Żmuda, 89 527-31-11, wew. 362

  Wydział Środowiska (e-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu):
  1. Mirosława Chodkowska, tel. 89 527-31-11, wew. 225
  2. Joanna Choromańska, tel. 89 527-31-11, wew. 201
  3. Joanna Christianus, tel. 89 527-31-11, wew. 206

  4. Nadia Freitag, tel. 89 527-31-11, wew. 201

  5. Katarzyna Tawkin, tel. 89 527-31-11, wew. 202

  Wydział Zamówień Publicznych (e-mail: przetargi@olsztyn.eu):
  1. Jolanta Chlubicka, 89 527-31-11, wew. 461
  2. Marcin Kozłowski, 89 527-31-11, wew. 403
  3. Iwona Nowacka, 89 527-31-11, wew. 460
  4. Andrzej Rodziewicz, 89 527-31-11, wew. 356
  5. Barbara Tulibacka, 89 527-31-11, wew. 325
  6. Dorota Wardowska-Szubzda, 89 527-31-11, wew. 325

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  (e-mail: kryzys@olsztyn.eu):
  1. Paweł Drankowicz, 89 522-24-20

  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (e-mail: zdrowie@olsztyn.eu):
  1. Elżbieta Stachurska, 89 535-32-10, wew. 70
  2. Sylwia Rembiszewska-Piątek, 89 535-32-10, wew. 26

  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
  Wprowadził do BIP: Administrator
  Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2008-10-30
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
  Data modyfikacji: 2019-05-15 10:03:11