• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Redakcja BIP Urzędu Miasta Olsztyna

Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Organizacji i Kadr
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
Redaktor BIP Urzędu Miasta:
Mirosław Sokolnicki
tel. 89 527-31-11, wew. 486
e-mail:
bip@olsztyn.eu

Redaktorzy BIP w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

Audytor Wewnętrzny:
1. Mirosława Krukowska, 89 535-32-10, wew. 31

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
1. Magdalena Jasińska,
89 535-32-10, wew. 79
2. Marta Jarosławska, 89 535-32-10, wew. 27
3. Monika Michniewicz, 89 522-28-21

4. Anna Woźniak-Szczepkowska,
89 522-28-21

Biuro Kontroli:
1. Zbigniew Korzeniewski, 89 527-31-11, wew. 219
2.
Anna Krzykowska, 89 527-31-11, wew. 220
3. Jowita Kucharska, 89 527-31-11, wew. 219
4
Barbara Olszewska, 89 527-31-11, wew. 220
5. Wiesława Przesmycka, 89 527-31-11, wew. 221
6. Jerzy Tomaszewicz,
89 527-31-11, wew. 221

Biuro Obsługi Klienta:
1. Barbara Budziłek, 89 527-31-11, wew. 383

Biuro Rady Miasta:
1. Lidia Dawid,
89 527-31-11, wew. 443
2. Sylwia Szech
, 89 527-31-11, wew. 421
3. Aleksandra Witkowska, 89 527-31-11, wew. 442

Jednostka Realizująca Projekt I:
1. Marcin Gędzior, 89 535-32-10, wew. 56

Urząd Stanu Cywilnego:
1. Magdalena Bauer-Rojna, 89 527-31-11, wew. 363

Wydział Budżetu:
1. Aneta Arcipowska, 89 527-31-11, wew. 494
2. Paulina Borucka, 89 527-31-11, wew. 511
3. Aneta Howara, 89 527-31-11, wew. 492
4. Małgorzata Hrynkiewicz, 89 527-31-11, wew. 415
5. Jadwiga Judziak, 89 527-31-11, wew. 382
6. Mariola Latanowicz, 89 527-31-11, wew. 209
7. Ewa Melzacka, 89 527-31-11, wew. 415
8. Monika Michalewicz, 89 527-31-11, wew. 321
9. Monika Sokołowska, 89 527-31-11, wew. 342
10. Elżbieta Stachelek, 89 527-31-11, wew. 312
11. Magdalena Stankiewicz, 89 527-31-11, wew. 382
12. Anna Staśkiewicz, 89 527-31-11, wew. 321
13. Magdalena Szczech-Grabowska, 89 527-31-11, wew. 209
14. Anna Tomaszewska, 89 527-31-11, wew. 312
15. Kinga Wiśniewska, 89 527-31-11, wew. 492
16. Anna Zimińska, 89 527-31-11, wew. 511
17. Dorota Żurawska, 89 527-31-11, wew. 382

Wydział Edukacji:
1. Krzysztof Bartnikowski, 89 535-32-10, wew. 21
2. Leszek Piskorski, 89 535-32-10, wew. 46

Wydział Finansów:
1. Zbigniew Chrostowski, 89 527-31-11, wew. 413

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
1. Bartosz Biełło, 89 527-31-11, wew. 436
2. Teresa Gomułka, 89 527-31-11, wew. 436

Wydział Inwestycji Miejskich:
1. Tomasz Drewnik, 89 527-31-11, wew. 361
2. Grażyna Pieńczuk, 89 527-31-11, wew. 438

Wydział Komunikacji:
1. Katarzyna Kostrzewa-Stabryła, 89 535-99-04, wew. 33

Wydział Kultury i Ochrony Zabytków:
1. Izabela Sowa-Dudulewicz, 89 527-31-11, wew. 547
2. Urszula Ulatowska, 89 527-31-11, wew. 222

Wydział Organizacji i Kadr:
1. Danuta Bieranowska, 89 527-31-11, wew. 308
2. Paweł Dorosz, 89 527-31-11, wew. 509
3. Katarzyna Kocan-Gromadzińska, 89 527-31-11, wew. 353
4. Krystyna Kulus-Bober, 89 527-31-11, wew. 515
5. Halina Przybyłowska, 89 527-31-11, wew. 308
6. Beata Sierańska-Fengler, 89 527-31-11, wew. 524
7. Mirosław Sokolnicki, 89 527-31-11, wew. 486
8. Małgorzata Świdzińska, 89 527-31-11, wew. 516
9. Ewa Tracewicz-Gieroim, 89 527-31-11, wew. 389
10. Sabina Urbanowicz, 89 527-31-11, wew. 353
11. Jadwiga Wasilewska, 89 527-31-11, wew. 349

12. Agata Wyszyńska, 89 527-31-11, wew. 524
13. Elżbieta Żmijewska, 89 527-31-11, wew. 308

Wydział Podatków i Opłat:
1. Marta Frej, 89 527-31-11, wew. 216

Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa:
1. Anna Nowak, 89 527-31-11, wew. 331
2. Anna Pawelec, 89 527-31-11, wew. 331
3. Joanna Prusik, 89 527-31-11, wew. 417
4. Maja Ryfka, 89 527-31-11, wew. 362

5. Małgorzata Warnel, 89 527-31-11, wew. 337
6. Krzysztof Żmuda, 89 527-31-11, wew. 362

Wydział Środowiska:
1. Mirosława Chodkowska, 89 527-31-11, wew. 225
2. Joanna Choromańska, 89 527-31-11, wew. 201
3. Joanna Christianus,
89 527-31-11, wew. 206
4. Nadia Freitag,
89 527-31-11, wew. 201
5. Katarzyna Tawkin, 89 527-31-11, wew. 202

Wydział Zamówień Publicznych:
1. Jolanta Chlubicka, 89 527-31-11, wew. 461
2. Marcin Kozłowski, 89 527-31-11, wew. 403
3. Iwona Nowacka, 89 527-31-11, wew. 460
4. Andrzej Rodziewicz, 89 527-31-11, wew. 356
5. Barbara Tulibacka, 89 527-31-11, wew. 325
6. Dorota Wardowska-Szubzda, 89 527-31-11, wew. 325

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
1. Paweł Drankowicz, 89 522-24-20

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
1. Elżbieta Stachurska, 89 535-32-10, wew. 70
2. Sylwia Rembiszewska-Piątek, 89 535-32-10, wew. 26

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Redakcja BIP
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-30 09:50:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-30
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-06-16 12:37:26