UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna

Skarbnik Miasta

Wiesława Nawotczyńska

Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
pokój nr 121

Sekretariat:
Tel: 89 527-47-57
lub 89 527-31-11, wew. 348
Fax: 89 527-35-23
Adres e-mail:
skarbnikmiasta@olsztyn.eu

Oświadczenie majątkowe: 2009r., 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta,
2) nadzór nad wykonywaniem budżetu i jego zmianami,
3) nadzorowanie prac dotyczących sporządzania okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
4) nadzór nad gospodarką finansową Miasta (w tym jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem), ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości,
6) nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,
7) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta,
8) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych dotyczących zarządu mieniem komunalnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
 
Skarbnik bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
1) Wydział Budżetu,
2) Wydział Finansów,
3) Wydział Podatków i Opłat,
4) Zespół ds. Pomocy Publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Skarbnik Miasta
Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
Data udostępnienia: 2008-10-24 12:34:48
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2008-10-24
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2022-03-28 11:04:45