UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna
Rada Miasta Olsztyn - kadencja 2010-2014
 

1. Jan Tomasz Tandyrak - Przewodniczący Rady
2. Halina Teresa Ciunel - Wiceprzewodniczący Rady
3. Marian Zdunek - Wiceprzewodniczący Rady
4. Grzegorz Paweł Smoliński - Wiceprzewodniczący Rady
5. Leszek Araszkiewicz
6. Zbigniew Dąbkowski
7. Bogdan Dżus
8. Paweł Arkadiusz Ejzenberg
9. Mirosław Antoni Gornowicz
10. Piotr Władysław Grzymowicz
11. Krzysztof Kacprzycki
12. Marcin Andrzej Kuchciński
13. Konrad Julian Lenkiewicz
14. Łukasz Jacek Łukaszewski
15. Czesław Jerzy Małkowski
16. Joanna Dorota Misiewicz
17. Paweł Papke
18. Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz
19. Dariusz Stanisław Rudnik
20. Stanisław Lech Szatkowski
21. Robert Jan Szewczyk
22. Jerzy Szmit
23. Jarosław Czesław Szunejko
24. Ewa Renata Zakrzewska
25. Marek Sławomir Żejmo


Rada Miasta Olsztyn - kadencja 2006-2010

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Dąbkowski

 Wiceprzewodniczący Rady

 

Leszek Araszkiewicz

Marian Zdunek

Waldemar Żakowski

 

 

Radni

Henryk Baczewski

Elżbieta Fabisiak

Mirosław Gornowicz

Marcin Jastrzębski

Marcin Kuchciński

Konrad Lenkiewicz

 

Łukasz Łukaszewski

Małgorzata Marcinkiewicz

Bożena Marcinkowska

Ewa Piotrkowska

 

Grzegorz Smoliński

Joanna Sosnowska

Stanisław Szatkowski

Jarosław Szostek

Sławomir Matczak

Ewa Zakrzewska

 


Radni, których mandat wygasł w trakcie trwania kadencji 

Czesław Jerzy
Małkowski

Piotr
Grzymowicz

Tomasz
Głażewski

Waldemar
Zwierko

Jan
Tandyrak


 

 

 

 

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rada Miasta
Wprowadził do BIP: Administrator
Data udostępnienia: 2008-10-22 12:00:35
Wytworzył: Piotr Pabijanek
Data wytworzenia: 2008-10-22
Odpowiedzialny: Piotr Pabijanek
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2011-01-28